Nilai pH air ditapis penapis air Coway

Promosi Penapis Air Coway Petit

Jika anda belum tahu, ada empat peringkat penapisan dan penulenan air dalam badan sesebuah penapis air Coway. Penapis yang dimaksudkan menapis sehingga 0.0001 micron untuk mengelakkan zarah dan ion yang negatif untuk diminum oleh penggunanya. Maksud ion negatif ialah unsur karat yang terkandung di dalam air.

Jenis Filter dalam Penapis Air Coway

Peringkat pertama ialah Neo Sense Filter yang menapis partikel besar kotoran dalam air. Kemudian RO Membrane Filter, Inno Sense Filter dan Ceramic Filter.

Hasil daripada empat penulen air ini memberikan anda air yang bersih dengan bacaan pH 6.8 hingga 7.8 namun bergantung kepada sumber air. Jadi sumber air mempengaruhi bacaan air yang ditapis dan ditulenkan oleh penapis air Coway.

Jika anda mencari penulen air dengan nilai pH yang tinggi 8.5, 9.0 dan 9.5, anda boleh cuba dapatkan Coway Inception dengan hubungi saya 0176236508 (Adam Roslan).

Leave a Reply