Harga baharu Outright Membership Coway

Coway telah umumkan bahawa “Service Membership” ditukarkan kepada “Outright-Membership” dengan beberapa perubahan berikut. Perubahan ini menjadikan servis penulen udara setiap 2 bulan, berbanding 3 bulan sebelum ini.

Outright Membership Coway adalah pakej langganan servis kepada pembeli Outright (cash atau installment kad kredit) bagi membolehkan pengguna mendapat servis sanitasi dan pertuakaran filter berkala.

 • Value RM450
  Petit RM660
  Sally RM790
  Metro RM790
  Villaem RM680
 • Dolomites RM500
  Aires RM420
  Lombok II RM600
  Tuba RM800
 • Bamboo Mini RM800
  Bambo RM950

Perubahan ini sedikit sebanyak memberi kelebihan kepada skim sewa beli Coway yang mana pengguna cuma membayar RM125 sebulan untuk model Villaem tanpa bayaran tambahan. Untuk mendaftar, sila hubungi saya di 0176236508 sekarang!

Leave a Reply