Model & Harga
    Core RM132Harry RM123Villaem RM118

    Hantar kepada Jabatan berkenaan tempoh minima sewaan.