Coway Inception menjalankan proses penambahan ion hidtroksida (OH-) dan ion kalsium/oksigen, dan ion mineral alkali seperti sodium, kalium, magenesium dan kalsium. Proses ini meningkatkah pH dalam air kepada 8.5, 9.0 dan 9.5.

Ciri-Ciri Coway Inception
Alkaline Level Controller
Dual-temp Alkaline Water
NF Membrane Filtration System
Auto Cleansing

Harga Coway Inception
Outright: RM7,500
Rental: RM195
Instalment: RM312.50 (24 Bulan)
RM208.40 (36 Bulan)

Produk yang dinanti sudah tiba! Coway Inception (CHPE-250NF) merupakan penulen air hibrid yang mempunyai air bertapis Nano Filter (0.01 micron) dengan 3 suhu air dan air beralkali untuk mereka yang pentingkan kesihatan badan dengan mengamalkan air beralkali.

Perbezaan Penapis Air Alkali

Hubungi saya di 0176236508 untuk dapatkan maklumat dan promosi terkini Coway Inception (CHPE-250NF) secara cash atau sewa beli.

* Promosi PERCUMA AIRES hanya sah sehingga Oktober 2015, maklumat perbezaan boleh digunapakai sehingga diberitahu. Sila hubungi saya untuk promosi terkini.